• Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa 11.06.2021 Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

  Z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hańcza” w Suwałkach prosi mieszkańców bloków położonych przy ul. K. O. Falka 1, 1A i B o samodzielny odczyt stanów wodomierzy i przekazanie ich najpóźniej do dnia 18 czerwca 2021 roku pod numer telefonu: 87 567 86 75 lub pozostawienie informacji o stanie wodomierzy w skrzynce pocztowej znajdującej się w klatce nr III przy ulicy K. O. Falka 1B w Suwałkach.

  Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa 09.09.2020 Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI została wyłączona

  Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach ze względów epidemiologicznych postanawiają odwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w formie korespondencyjnej pisemnej mające odbyć się w dniach 23 i 24 września 2020 roku.

  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-21(Dz. U. z 2020 r. poz. 695) w terminie do 6 tygodni po odwołaniu zagrożenia stanu epidemiologicznego, albo stanu epidemii.

  Zarząd Spółdzielni

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa 26.08.2020 Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni została wyłączona

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach zgodnie z § 32 i § 33 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 23 i 24 września 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w formie korespondencyjnej pisemnej z następującym porządkiem:

  Podjęcie uchwał:

  1. Uchwała numer 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok.
  2. Uchwała numer 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
  3. Uchwała numer 3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
  4. Uchwała numer 4/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
  5. Uchwała numer 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Sławomirowi Kopko za 2019 rok.
  6. Uchwała numer 6/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Annie Niewiarowskiej za 2019 rok.

  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w formie korespondencyjnej pisemnej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-21(Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

  Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Hańcza” w Suwałkach znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Knuta Olofa Falka 1 B w Suwałkach oraz na stronie internetowej http://www.smhancza.cba.pl/.

  Członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i wrzuceniu jej do urny w siedzibie Spółdzielni po uprzednim potwierdzeniu odbioru karty do głosowania w liście obecności po okazaniu dowodu tożsamości.

  Głosowanie odbędzie się w dniach 23 i 24  września 2020 roku w godzinach od 700 do 1700.

  Rolę Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pełnić będą Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach. Wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej Spółdzielni oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

  Wzór karty do głosowania oraz wzór pełnomocnictwa do pobrania jest w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

                                                                                                         Zarząd Spółdzielni

  Dokumenty na Walne Zgromadzenie

  Uwaga!
  Dokumenty w formacie pdf wymagają zainstalowanego programu Adobe Reader

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa 02.04.2020 Możliwość komentowania Informacja o najważniejszych regulacjach prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych została wyłączona


  Informacja o najważniejszych regulacjach prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568).

  • walne zgromadzenia i zebrania właścicieli:

  Zgodnie z art. 90 ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

  Szczegółowe informacje o najważniejszych regulacjach prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568).

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Zarządzanie

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

TELEFONY ALARMOWE

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994