• Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa 30.05.2023 Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Hańcza w Suwałkach prosi o samodzielny odczyt stanów wodomierzy i przekazanie ich najpóźniej do 15 czerwca 2023 roku pod numer telefonu: 87 5678675 lub pozostawienie informacji o stanie wodomierzy w skrzynce pocztowej znajdującej się w klatce nr III przy ulicy K. O. Falka 1B w Suwałkach.

  Dziękujemy.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa 03.04.2023 Możliwość komentowania POWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW została wyłączona

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach zawiadamia, iż dnia 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 1700 w świetlicy Spółdzielni mieszczącej się przy ul. K. O. Falka 1 B w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza)
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej za rok 2022
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
  7. Odczytanie protokołów komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków
  8. Odczytanie listy pełnomocnictw
  9. Dyskusja
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  11. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022
  12. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
  13. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022
  14. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022
  15. Wniosków zgłaszanych w trybie § 33 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni
  16. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022
  17. Zamknięcie Obrad

  Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach za rok 2022 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Knuta Olofa Falka 1 B w Suwałkach.

  Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

  Wzór pełnomocnictwa można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.smhancza.cba.pl

                                                                                                                                              Zarząd

  Na podstawie art. 83 ust. 10-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie, a także Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Oznacza to, że później zgłoszone projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, są zgłoszone bezskutecznie, tzn. nie mogą być przedmiotem obradowania i głosowania. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane
  co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy członek ma również prawo zgłaszania poprawek do wyłożonych projektów uchwał, jednakże nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków we wskazanych wyżej terminach.

  Dokumenty do zapoznania się na Walne Zgromadzenie

  Uwaga!
  Dokumenty w formacie pdf wymagają zainstalowanego programu Adobe Reader

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa 16.12.2022 Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hańcza” w Suwałkach informuje, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. z dniem 1 stycznia 2023 roku wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.69.2022.AW z dnia 6 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym stawka opłat za energię cieplną i podgrzanie ciepłej wody użytkowej wzrośnie z dniem 1 stycznia 2023 roku o 17,1%.

  Pismo PEC w Suwałkach skierowane do Spółdzielni w formacie PDF.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa 30.09.2022 Możliwość komentowania POWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW została wyłączona

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach zawiadamia, iż dnia
  25 października 2022 roku o godzinie 1700 w świetlicy Spółdzielni mieszczącej się przy ul. K. O. Falka 1 B w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza)
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej za rok 2019, 2020 i 2021
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, 2020 i 2021
  7. Wybory do Rady Nadzorczej
  8. Ocena i wnioski z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017 – 2019
  9. Dyskusja
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  11. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021
  12. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021
  13. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020 i 2021
  14. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021
  15. Absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021
  16. Absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2019, 2020 i 2021
  17. Wyboru członków Rady Nadzorczej
  18. Zamknięcie Obrad

  Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach za rok 2019, 2020 i 2021 znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Knuta Olofa Falka 1 B w Suwałkach.

  Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

  Wzór pełnomocnictwa można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub z powyższej strony internetowej.

  Na podstawie art. 83 ust. 10-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie, a także Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Oznacza to, że później zgłoszone projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, są zgłoszone bezskutecznie, tzn. nie mogą być przedmiotem obradowania i głosowania. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy członek ma również prawo zgłaszania poprawek do wyłożonych projektów uchwał, jednakże nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków we wskazanych wyżej terminach.

  Dokumenty do zapoznania się na Walne Zgromadzenie

  Uwaga!
  Dokumenty w formacie pdf wymagają zainstalowanego programu Adobe Reader

grudzień 2023
P W Ś C P S N
« maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zarządzanie

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

TELEFONY ALARMOWE

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994